Is er nog een kerk in de toekomst?

Als ik sommige kerken zie dan heb ik wel mijn vraagtekens hierbij. Waar is de jeugd? En waar is de passie voor Jezus? Dat zijn belangrijke aspecten als het gaat om de toekomst van de kerk.Toch heeft de kerk crisis na crisis doorstaan en bestaat de kerk ook vandaag nog steeds. Bovendien zijn er gelukkig […]

Hè, praat U terug dan?

Dat was nogal een schokkende ontdekking voor mij…God wil met mij praten. Hij spreekt! Tijdens mijn DTS in Perth, Australië leerde ik hoe ik Gods stem kon verstaan. En Hij sprak tot mij! Achteraf gezien kan ik nog wel een aantal momenten in mijn leven aanwijzen waarop God sprak, maar ik had nooit erbij stil […]

Kom, volg mij

Toen Petrus en Andreas deze woorden hoorden lieten zee meteen alles achter en ze gingen met Jezus mee. HOE KAN DAT? Wie doet nou zoiets? Is het niet raar om alles achter te laten om een vreemde man te volgen? De woorden die Jezus hier gebruikte (kom, volg mij) waren geen ‘random’ gekozen woorden. “Kom, […]

Youth.Opwekking is een jongerenbeweging die onder andere verantwoordelijk is voor het jongerenprogramma tijdens de jaarlijkse Pinksterconferentie van Stichting Opwekking.

Contact

Ruitenbeek 16
3881 LW Putten

Support

Wil jij ons werk steunen? Jouw gift en gebed zijn van harte welkom!

Financieel ondersteunen kan door een gift over te maken naar NL52ABNA0477774482 t.n.v. Stichting Opwekking

© Copyright 2021 - Youth.Opwekking