Wil je tijd apart zetten om God beter te leren kennen? Wil je verdieping in je relatie met God? Wil je je leven inzetten voor Gods Koninkrijk? Of wil je leren hoe God bekend te maken?

Doe een Royal Mission School of een Discipelschap Training School:

Youth.Opwekking is een jongerenbeweging die onder andere verantwoordelijk is voor het jongerenprogramma tijdens de jaarlijkse Pinksterconferentie van Stichting Opwekking.

Contact

Ruitenbeek 16
3881 LW Putten

Support

Wil jij ons werk steunen? Jouw gift en gebed zijn van harte welkom!

Financieel ondersteunen kan door een gift over te maken naar NL52ABNA0477774482 t.n.v. Stichting Opwekking

© Copyright 2021 - Youth.Opwekking