Toen Petrus en Andreas deze woorden hoorden lieten zee meteen alles achter en ze gingen met Jezus mee. HOE KAN DAT? Wie doet nou zoiets? Is het niet raar om alles achter te laten om een vreemde man te volgen?

De woorden die Jezus hier gebruikte (kom, volg mij) waren geen ‘random’ gekozen woorden. “Kom, volg mij” waren heel bekende woorden in de tijd van Jezus. Dit waren woorden waarvan elk Joods jongetje droomde vanaf kinds af aan. Het waren woorden die jongetjes hoop en betekenis gaven. Het waren de woorden die een Rabbi gebruikte als hij zoveel potentieel in een leerling zag dat hij vermoedde dat deze leerling zijn opvolger zou kunnen worden. “Kom, volg mij!”

Dit zijn ook de woorden waarmee Jezus zijn discipelen uitkoos. Geen wonder dat Petrus en Andreas meteen alles achter lieten en Jezus gingen volgen. 
Maar Jezus zegt deze woorden ook tegen jou! “Kom, volg mij!” 
Jezus ziet zoveel potentieel in jou dat Hij ervoor kiest om Zijn Koninkrijk te bouwen door jou heen! 
Is dat niet gaaf? Jezus volgen is niet alleen een offer, het is echt een voorrecht! Waarom vind jij het een voorrecht om Jezus te volgen? Laat het ons weten met een comment.

Meer hierover? Lees het boek ‘Jezus leven’ van @henkstoorvogel. De komende weken ga ik een aantal boeken bij jullie aanbevelen die mijzelf ontzettend geïnspireerd hebben, dit is post nr. 1 van 4. Blessings, @stefan_pruim

Youth.Opwekking is een jongerenbeweging die onder andere verantwoordelijk is voor het jongerenprogramma tijdens de jaarlijkse Pinksterconferentie van Stichting Opwekking.

Contact

Ruitenbeek 16
3881 LW Putten

Support

Wil jij ons werk steunen? Jouw gift en gebed zijn van harte welkom!

Financieel ondersteunen kan door een gift over te maken naar NL52ABNA0477774482 t.n.v. Stichting Opwekking

© Copyright 2021 - Youth.Opwekking