Youth.Opwekking is een samenwerking van meerdere organisaties die onder stichting Opwekking samen verantwoordelijk zijn voor het jongerenprogramma van de jaarlijkse Pinksterconferentie. Daarnaast wil Youth.Opwekking ook door het jaar heen actief zijn met regionale events voor jongeren en toerustingsmomenten voor jongerenwerkers en jongerenpastors.

Al 50 jaar organiseert Opwekking de jaarlijkse Pinksterconferentie. In de loop der tijd is deze gezinsconferentie uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats waar duizenden christenen uit verschillende kerken en gemeenten samen vieren dat de Heilige Geest met Pinksteren is uitgestort.

 Heartbeat Nederland is er op gericht om jongeren (16-28 jaar) toe te rusten in hun geloof en te motiveren om te leven door de liefde van Jezus, in de kracht van de Heilige Geest. We organiseren conferenties, hebben een platenlabel (Heartbeat Worship), leiden jonge sprekers op, schrijven Bijbelleesplannen en maken richtinggevende media. Dagelijks zijn wij actief op social media zoals YouTube en onze website.

Jeugd met een Opdracht (Engels: Youth With A Mission / YWAM) is een internationale zendingsorganisatie. Wellicht ken je ons het beste van DTS (Discipelschap Training School). Een training van 6 maanden die helemaal draait om God kennen, en Hem bekend maken. Dat is dat ook meteen het doel van YWAM. Wist je dat de Keet al een aantal jaren georganiseerd wordt door YWAM? Kom lekker langs en wordt geïnspireerd.

Het verlangen van Kingdom Culture is om het Koninkrijk van God gestalte te zien krijgen op deze wereld. De focus ligt daarom op het leren kennen van Koning Jezus en Zijn verlangens voor mensen persoonlijk, de gemeente en de wereld. Kingdom Culture wil hier niet alleen over praten, maar het ook zien en ervaren.

Royal Mission is in tien jaar tijd uitgegroeid tot een enthousiaste en veelkleurige beweging. Met enorme passie voor het prachtige herstelplan van God voor deze wereld dromen we van een herleving in de kerk. Daarom willen wij het Koninkrijk van God verkondigen én anderen daarin trainen. Deze missie krijgt vorm door allerlei activiteiten die jongeren, groepen en kerken in het hele land toerusten door middel van inspiratie, onderwijs en kerkopbouw.

De VPE is een geloofsgemeenschap van plaatselijke gemeenten die zich committeren om met elkaar het goede nieuws van verlossing door Jezus Christus aan alle mensen bekend te maken door woord en daad onder de leiding en vanuit de kracht van de Heilige Geest. Momenteel zijn er 133 gemeenten aangesloten bij de VPE en de VPE is verbonden aan de World Assemblies of God Fellowship, waarbij 236.000 gemeenten zijn aangesloten met zo’n 55 miljoen leden wereldwijd.

Youth.Opwekking is een jongerenbeweging die onder andere verantwoordelijk is voor het jongerenprogramma tijdens de jaarlijkse Pinksterconferentie van Stichting Opwekking.

Contact

Ruitenbeek 16
3881 LW Putten

Support

Wil jij ons werk steunen? Jouw gift en gebed zijn van harte welkom!

Financieel ondersteunen kan door een gift over te maken naar NL52ABNA0477774482 t.n.v. Stichting Opwekking

© Copyright 2021 - Youth.Opwekking