Skip to main content

Over ons

Youth.Opwekking

Youth.Opwekking is een samenwerking van meerdere organisaties die onder stichting Opwekking samen verantwoordelijk zijn voor het jongerenprogramma van de jaarlijkse Pinksterconferentie. Daarnaast wil Youth.Opwekking ook door het jaar heen actief zijn met regionale events voor jongeren en toerustingsmomenten voor jongerenwerkers en jongerenpastors.

Onze droom

Wij dromen van een generatie die geraakt is door de liefde van Jezus en vanuit die liefde vol passie, overtuiging en geloof leeft voor God. Deze generatie houdt van de mensen om hen heen en zijn als bakens van licht en schitteren als sterren aan de hemel.

Al 50 jaar organiseert Opwekking de jaarlijkse Pinksterconferentie. In de loop der tijd is deze gezinsconferentie uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats waar duizenden christenen uit verschillende kerken en gemeenten samen vieren dat de Heilige Geest met Pinksteren is uitgestort.

Jeugd met een Opdracht (Engels: Youth With A Mission / YWAM) is een internationale zendingsorganisatie. Wellicht ken je ons het beste van DTS (Discipelschap Training School). Een training van 6 maanden die helemaal draait om God kennen, en Hem bekend maken. Dat is dat ook meteen het doel van YWAM. Wist je dat de Keet al een aantal jaren georganiseerd wordt door YWAM? Kom lekker langs en wordt geïnspireerd.

Het verlangen van Kingdom Culture is om het Koninkrijk van God gestalte te zien krijgen op deze wereld. De focus ligt daarom op het leren kennen van Koning Jezus en Zijn verlangens voor mensen persoonlijk, de gemeente en de wereld. Kingdom Culture wil hier niet alleen over praten, maar het ook zien en ervaren.

Next Move is een beweging van christenen die mensen vertelt van het Evangelie van Jezus en hen helpt om te groeien in de relatie met Hem. Daar heb je goede relaties voor nodig waarin ruimte is om te praten over het christelijk geloof én samen daar meer van te ontdekken. Zulke relaties ontstaan door iets gemeenschappelijks. Sport en/of sporten is één van de grootste gemene delers ter wereld. En op die gemeenschappelijke basis bouwen we verder. Iedereen binnen onze beweging heeft iets met sport en connect daarom van nature met andere sporters. Van topsporters tot kinderen op de voetbalveldjes in de wijken. 

Royal Mission is in tien jaar tijd uitgegroeid tot een enthousiaste en veelkleurige beweging. Met enorme passie voor het prachtige herstelplan van God voor deze wereld dromen we van een herleving in de kerk. Daarom willen wij het Koninkrijk van God verkondigen én anderen daarin trainen. Deze missie krijgt vorm door allerlei activiteiten die jongeren, groepen en kerken in het hele land toerusten door middel van inspiratie, onderwijs en kerkopbouw.

De VPE is een geloofsgemeenschap van plaatselijke gemeenten die zich committeren om met elkaar het goede nieuws van verlossing door Jezus Christus aan alle mensen bekend te maken door woord en daad onder de leiding en vanuit de kracht van de Heilige Geest. Momenteel zijn er 133 gemeenten aangesloten bij de VPE en de VPE is verbonden aan de World Assemblies of God Fellowship, waarbij 236.000 gemeenten zijn aangesloten met zo’n 55 miljoen leden wereldwijd.