Skip to main content

Thema

Maar wij zien Jezus

Het hoofdthema van de Pinksterconferentie 2023 is bekend: Maar wij zien Jezus.  Het thema is te vinden in de brief aan de Hebreeën 2:9 (HSV) waarin verwezen wordt naar het feit dat Jezus ons is voorgegaan in het plan dat God voor ons heeft.

We zien de onrust en onzekerheid om ons heen – en wat dit doet met ons zelf: hoe ook wij angstig kunnen worden en bezorgd, of overtuigd van ons eigen gelijk en star in onze mening. Tegelijk wéten we dat alles in Gods hand is, en dat wij veilig zijn.

Maar hoe scherp zien we dat nog?

De Hebreeën schrijver stelt dan: te midden van alles, ondanks alles en dwars dóór alles heen zien wij Jezus. Vanuit focus op Hem kunnen we leven met vertrouwen. Een leven in aanbidding en overgave maakt dat wij Hem gaan kennen zoals Hij is, scherper zien, en kunnen dienen in een wereld die Jezus nodig heeft. In het jongerenprogramma willen we op verschillende manieren op het thema ingaan.

Het programma

Op vrijdagavond starten we met dit stuk uit Hebreeën: Maar wij zien Jezus.

Op zaterdag willen we vanuit de mensen naar Jezus kijken. Als je naar Jezus kijkt: wie zie je dan? Daarnaast is Jezus ook de zoon van God en willen we kijken naar Johannes die beschrijft hoe hij Jezus ziet als God.

Op zondag vieren we de oprichting van de Kerk en focussen we ons op de Geest van Jezus. Door de Geest uit te nodigen wordt je denken veranderd en dit kan af en toe best oncomfortabel zijn. 

Daarnaast willen we erover nadenken dat als je Jezus niet ziet, je wel hoop mag houden.
En hoe we geloven dat Jezus in elke storm meester is en blijft. 

Op maandag willen we nadenken over hoe de wereld  Hem mag zien, door jou heen. Hoe kan jij Jezus zijn passie uitdragen in een wereld die Hem nog niet kent? 

Programma

We hebben dit jaar weer een te gek programma samengesteld met jou in gedachten. Van de Morning Devotion tot gave sporttoernooien.